• 1 week ago

सूचनाको हकसम्बन्धि सफलताको कथा तयार गर्न सार्वजनिक आह्वान

 सूचनाको हकसम्बन्धि सफलताको कथा तयार गर्न सार्वजनिक आह्वान

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सूचना–२ परियोजनामा सूचनाको हकसम्बन्धि अनुसन्धाता, पत्रकार, अभियान्ताहरुलाई अभिप्रेरित गरी सूचनाको हकको अभ्यासलाई बढाउन सफलताको कथाहरु तयार गर्ने (संकलन गर्ने) र प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना प्राप्त गर्ने अभियन्ता, पत्रकार, अनुसन्धाता र संघ संस्थाको तर्फबाट व्यक्तिगत रुपमा नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेका सूचनामध्ये सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सेवा प्रवाह, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका, पार्ने र व्यापक सार्वजनिक हित र सरोकारसंग सम्वन्धित सूचनाहरु संकलन गरी “सूचनाको हकसम्बन्धि सफलताका कथाहरु” प्रकाशन गर्न यस संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिएको हो ।

गोरखापत्रबाट सार्वजनिक आह्वान

सूचनाको हकसम्बन्धि सफलताका कथाहरु अभियन्ता, पत्रकार, अनुसन्धाता र संघ संस्थाको तर्फबाट संकलन गर्न गोरखापत्र दैनिकबाट सार्वजनिक आह्वानका लागि संक्षिप्त सूचना जारी गरिनेछ । विस्तृत सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेभसाइटमा राखिनेछ । 

विज्ञसहितको टीम (टोली) गठन

सफलताका कथाहरुको छनौट गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, सम्पादन तथा प्रकाशन लगायतका काम गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्तको नेतृत्वमा सम्पादनमा दक्ष एक जना विज्ञसहित बढीमा ५ जनाको टोली गठन गरिनेछ । यस टोलीका सदस्यहरुको पारिश्रमिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को ७.१.१७ नं. बमोजिम हुनेछ ।

प्राप्त भएका सफलताका कथाहरुको छनौट पक्रिया

सार्वजनिक आह्वान अनुसार सफलताको कथाहरु पठाउने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरिनेछ । विज्ञसहितको टोलीले देशैभरिबाट आएका सफलताका कथाहरुमध्येबाट शर्तहरु पूरा गरेका र आयोगको सन्दर्भसूचिको लागि प्रयोजनमा आउन सक्ने सम्भावना भएकालाई रु. ५०० (पाँच सय) र सफलताको कथामा छापिने उत्कृष्ट २० ओटालाई रु. ३,००० (तीन हजार) का दरले पुरस्कृत गर्ने गरी छनौट गर्नेछ । प्रुफ रिडिङ्ग र सम्पादनका लागि टालीको विज्ञबाट परामर्श लिइनेछ ।

सफलताको कथा प्रकाशन

विज्ञसहितको टोलीले सम्पादन गरेको २० ओटा सफलताको कथाहरुको संग्रहलाई सुचिकृत आपुर्तिकर्ताहरुसंग कोटेशन आह्वान गरी न्यूनतम दररेट पेश गर्नेसंग कम्तिमा ५०० प्रति प्रकाशन गरिनेछ ।

सफलताको कथाका लागि शर्तहरु

सूचनाको हकसम्बन्धि काममा लागिरहेका अनुसन्धाता, पत्रकार, अभियान्ताहरुलाई अभिप्रेरित गरी सूचनाको हकको अभ्यासलाई बढाउन सफलताको कथा तयार गर्ने (संकलन गर्ने) र प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम भएकाले निम्न शर्तहरुभित्र रही सफलताको कथा लेख्न सार्वजनिक आह्वान गरिन्छ ।

१. सफलताका कथाहरु सूचनाको हकसम्बन्धि विषयवस्तु जस्तै, व्यक्तिगत रुपमा नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेका सूचनामध्ये सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सेवा प्रवाह, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका, पार्ने र व्यापक सार्वजनिक हित र सरोकारसंग सम्वन्धित सूचनाहरुमा केन्दित हुनुपर्नेछ ।

२. सफलताको कथाहरु के, कसरी, कहिले, किन, कहाँ जस्ता सुशासनसंग सम्बन्धित प्रश्नहरुको उत्तरलाई योगदान दिने परिवर्तनमा आधारित हुनुपर्नेछ ।

३. सफलताका कथाहरुले पाठकहरुलाई सिकाइ अनुभूतिका रुपमा अभिप्रेरित गर्ने हुनुपर्नेछ ।

४. सूचनाको मागसम्बन्धि निवेदन, सूचना प्राप्त गरेका प्रमाणहरु आदि सफलताको कथामा संलग्न गरिनुपर्दछ ।

५. सफलताको कथामा आवश्यक तस्वीर, सूचना प्राप्त गर्नेले पाएका आवश्यक प्रष्ट देखिने चीजहरु कथामा संलग्न गरिनुपर्नेछ ।

६. सफलताका कथामा समावेश गरिने कथाहरु १००० (एक हजार) शब्दमा नबढ्ने गरी लेख्नुपर्नेछ ।

७. सफलताको कथा नेपाली भाषामा लेखिनुपर्नेछ ।

८. प्रयोगकर्ता वा मागकर्ताको पासपोर्ट साइजको फोटो संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

९. कथाहरु २०७४ असोज २७ गतेभित्र आयोगमा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ । 

Downloads

    सूचनाको हकसम्बन्धि सफलताको कथा तयार गर्न सार्वजनिक आह्वान