• 1 year ago

Acts Rules and Regulations

सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ को पूर्ण पाठ को लागि तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोला

बिज्ञहरुको निर्देशिका मिति २०७२ /०४/१८ मा जारी को पूर्ण पाठ को लागि तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोला

Downloads

    सूचना आयोगको ऐन नियमावली र कार्यबिधि
    विज्ञको सुची