• 1 year ago

Please Send the Details of PIO's

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सहज र सरल बनाउन हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आयोगले मन्त्रालयहरू र विभिन्न निकायबाट दिनदिनै सूचना अधिकारीहरूको नाम र सम्पर्क प्राप्त गरिरहेको छ । सूचना अधिकारीहरूको नाम र सम्पर्क लिने र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने काम आयोगको नियमित काम हो । प्राप्त भएका नाम, पद र सम्पर्क सूत्रलाई हालका लागि (१) केन्द्र अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका, (२) पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय स्तरका तथा (३) जिल्लास्थित निकायहरू गरी तीन खण्डमा वेबसाइटमा राखिएको छ ।

कुनै पनि निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी र सहायक सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भएको र कार्यालयका सूचनामा निजको सहज पहुँच हुनुपर्ने भएकोले कार्यालय प्रमुखभन्दा एक तह तलको पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई सो कामको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अतः सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएका निकायहरूमा त्यस्तो सूचना अधिकारीको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न र सूचना अधिकारीको व्यवस्था भइसकेका निकायहरूले त्यसको जानकारी सकेसम्म चाँडै पठाउन आयोग सबै सार्वजनिक निकायसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

- राष्ट्रिय सूचना आयोग