स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरण प्रत्येक तीन, तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको ५ (३) र नियमावलीको निमय ३ बमोजिम तोकिएका विभिन्न २० वटा शीर्षकमा आफ्ना निकायका गतिविधिहरु ऐनको दफा ५ (४) बमोजिम देहाय अनुसार सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । यस वेभ साइटमा नेपाल सरकारका केन्द्रीयस्तरका निकायहरु (प्रथम चरणमा मन्त्रालय तह) ले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरणलाई प्रत्येक तीन, तीन महिनामा अद्यावधिक गरि यस प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गरिने छ ।

स्वतः प्रकाशन गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरुकृषि विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, डडेलधुरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सूचना आयोग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
म प डिभिजन सडक कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कर्यालय हेटौडा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शिक्षा मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
स्वास्थ्य मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जि. का. नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय डडेल्धुरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
पुर्वान्चल क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेल्धुरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
क्षेत्रिय हुलाक निर्देशनालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जिल्ला कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय बाग्लुंग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जिल्ला कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जिल्ला कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेख
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दैलेख
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेख
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेख
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सुदुर पश्चिमान्चल क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जिल्ला कार्यालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जिल्ला कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मोरङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कास्की
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण जिल्ला कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितको कार्यालय काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय, महेन्द्रनगर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षाा कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षाा कार्यालय, कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, डडेल्धुरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय डोटी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषी विकास कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोक
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोक
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सहरी विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुपाल्चोक
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रसुवा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रसुवा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय रसुवा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सहरी विकास कार्यालय रसुवा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रसुवा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समिति गाेरखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सहरी विकास कार्यालय गाेरखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय गाेरखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय गाेरखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गाेरखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गाेरखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय काभ्रे
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रे
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय काभ्रे
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रे
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वयन समिति काभ्रे
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
क्षत्रीय हुलाक कार्यालय सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितको कार्यालय, सल्यान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, सल्यान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सल्यान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सहरी विकास तथा भवन निमार्ण कार्यालय,सल्यान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सल्यान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृर्षि विकास कार्यालय, सल्यान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दाेलखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय दोलखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ कार्यालय दाेलखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षाा कार्यालय,दोलखा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
test
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
अर्थ मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
उर्जा मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
गृह मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
परराष्ट्र मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
रक्षा मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
वाणिज्य मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आपूर्ति मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शिक्षा मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सहरी विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सिंचाई मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
स्वास्थ्य मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
लोक सेवा आयोग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय,रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सूचना विभाग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौँ क्षेत्र नं. १
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, हेटौंडा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, माडी, चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, माडी, चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, मकवानपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात ब्यबस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोजना पार्वतीपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि बिकास बैंक तालिम केन्द्र बिरेन्द्रनगर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भरतपुर आँखा अस्पताल चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय खैरहनी चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय चनौली चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भरतपुर खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्ड भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भरतपुर अस्पताल चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भुमिगत जलसिंचाई निर्देशनालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यान्त्रिक कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राप्ती नगरपालिका कार्यालय भण्डारा चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्ननगर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड नं. ४ चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्टिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आवास तथा शहरी बिकास कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
साझा प्रकाशन भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शसस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जैबिक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहा चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शसस्त्र प्रहरी बल गढीमाई गण भण्डारा चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्टिय पंक्षी रोग अन्बेषण प्रयोगशाला भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मत्स्य बिकास केन्द्र भण्डारा चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्टिय मकै बाली केन्द्र रामपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नागरिक उड्डयन कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मौरी पालन बिकास कार्यालय भण्डारा चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भरतपुर चितवन
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि विकास कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
डिभिजन सहकारी कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय रामपुर पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय रामपुर पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला युवा समितिको कार्यालय पाल्पा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खाद्य संस्थान पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला अदालत प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेदिक कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कारागार कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला नापी कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बिजुवार प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय बिजुवार प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बिजुवार प्यूठान
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जनकपुर अञ्चल अस्पताल जनकपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देही बुटवल
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका प्रशासन कार्यालय बाँसगढी बर्दिया
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि विकास कार्यालय ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कारागार कार्यालय ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भू–संरक्षण कार्यालय ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय ताप्लेजुङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
श्रम कार्यालय धनगढी कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय कैलाली
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मत्स्य विकास केन्द्र रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड सिद्वार्थनगर रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय पर्सा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमरा बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सहकारी कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खानेपानी संस्थान बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भूमिसुधार कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कलैया अस्पताल बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सिमरा नागरिक उड्डयन कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण कार्यालय बारा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय रौतहट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला अदालत पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कारागार कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
तथ्याङ्क कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाँचथर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नवलपरासी जिल्ला अदालत, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
बज्रदल गण, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
स.प्र.बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, बेलासपुर नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समिति, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला मालपोत कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, कावासोती, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भूमिसुधार कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला वन कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, परासी शाखा, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, कावासोती, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला युवा समितिको कार्यालय, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका प्रशासन कार्यालय, कावासोती, नवलपरासी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला, मालपोत कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्यूत प्रधिकारण, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
रेडियो प्रसारण केन्द्र, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शैक्षिक तालिम केन्द्र, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
तथ्याङ्क कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सिंचाइ कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयूर्वेद स्वास्थ्य केन्द, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इनरुवा खानेपानी उपभोक्ता समिति, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, इनरुवा, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, इनरुवा, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरी (सवारी चालक), सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खानेपानी संस्थान, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरीक राजस्व कार्यालय, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, धरान, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दुहवी, सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात व्यावस्था कार्यालय इटहरी (सवारी), सुनसरी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवा, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मत्स्य विकास केन्द्र, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय गहुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
पर्यटन कार्यालय, भैरहवा, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्र, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भैरहवा, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका हुलाक कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
श्रम कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चलाक अनुमतिपत्र, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्यव समिति, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शैक्षिक तालिम केन्द्र, भैरहवा, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला वन कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वा.के. तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यान्त्रीक कार्यालय डुम्रे तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा वालवालिका कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सशस्त्र प्रहरी वल मनकामना गण तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शैक्षिक तालिम केन्द्र तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
करदाता सेवा कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय तनहुं
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दमौली तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
दमौली अस्पताल तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि अनुसन्धान केन्द्र (बाख्रा) बन्दिपुर तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, धादिङ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, धनुष
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, सर्लाही
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शैक्षिक तालिम केन्द्र, सुर्खेत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
गुल्मी जिल्ला अदालत, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सशस्त्र प्रहरी बल, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला अस्पताल, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
तम्घास–सिमलटारी–प्यूठान सडक आयोजना, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
स्थानीय शान्ति समिति, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आँखा उपचार केन्द्र, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, मजुवा, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, मजुवा, गुल्मी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
इलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, कोहलपुर, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला मालपोत कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
श्रम कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भूमीसुधार कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्था कार्यालय, बाँके
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला अदालत, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
शैक्षिक तालिम केन्द्र, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि विकास कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सिँचाई कार्यालय, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, म्याग्दी
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, दुधपाटी, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुहेश्वरी गण, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय कला संग्रहालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला युवा समितिको कार्यालय, ठिमी, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला अदालत, नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कारागार कार्यालय, नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, नुवाकोट
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सशस्त्र प्रहरी बल चण्डिका गण, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कृषि सामग्री कम्पनी लि., पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय, पर्वत
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महाकाली अञ्चल अस्पताल, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
यातायात कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
लोकसेवा आयोग, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
तथ्याङ्क कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. ६, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
भूमिसुधार कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खाद्य संस्थान, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खानेपानी संस्थान, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सिप विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, कञ्चनपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल टेलिकम, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
श्रम कार्यालय, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
अञ्चल प्रहरी कार्यालय, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल खाद्य संस्थान, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
गण्डकी अञ्चल आयुर्वेद औषधालय लेखनाथ, पोखरा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला बन कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नागरिक उड्डयन कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नापी कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
मालपोत कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल दुरसञ्चार कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला हुलाक कार्यालय, रामेछाप
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जा
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।
सबै हेर्नुहोस