• 2 years ago

नेपाल सरकारको विभागका महानिर्देशकहरुको लागि आयोजित सूचनाको हकको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रस्तुत गर्नुभएको पत्र

नेपाल सरकारको विभागका महानिर्देशकहरुको लागि आयोजित सूचनाको हकको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रस्तुत गर्नुभएको पत्र download गर्नुहोस |

Downloads

    नेपाल सरकारको विभागका महानिर्देशकहरुको लागि आयोजित सूचनाको हकको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रस्तुत गर्नुभएको पत्र