National flag
logo
समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोग को सचिव र सम्पूर्ण टोलीको नाम र सम्पर्क सूची

राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकको ऐनको प्रावधानहरू बमोजिम स्वतन्त्र निकायको रुपमा वि.सं. २०६५ मा स्थापना भएको थियो। यो नेपालमा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका लागि जिम्मेवार छ। नेपाल सरकारले एक प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त रहेको आयोग गठन गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको अन्य कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले खटाएको छ। आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ३० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। आफ्नो कर्तव्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा प्रवर्द्धन शाखा र पुनरावेदन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा रहेका छन्।

क्र. सं.

पद

नाम

ए. नं.

फोन नं.

मोबाइल

प्र.  सूचना आयुक्त

श्री महेन्द्र मान गुरूङ्ग

२०७

४५९६५४६

९८५१२१५४२५

सूचना आयुक्त

श्री कमला ओली थापा

२०२

४५९६५४८

९८४१५७३१८९

सूचना आयुक्त

श्री रत्नप्रसाद मैनाली

२०१

४५९६५४३

९८४९३७७०९१

सचिव

श्री होम प्रसाद लुइटेल

१०२

४५९६५४७

९८५११४०९५७

उप सचिव

श्री लक्ष्मण विक्रम थापा

 

४५९३९८३

९८५१०९७५४९

उप सचिव

श्री रामप्रसाद ढकाल

 

 

९८४१४४९९४९

उप सचिव

श्री शुदर्शन ढकाल

 

 

९८४१७१९४८२

शाखा अधिकृत

श्री डिल्लीराम भट्ट

 

 

९८४१५४६१८८

शाखा अधिकृत

श्री मन्दिरा महर्जन

 

 

९८४१५०५९२३

१०

शाखा अधिकृत

श्री हरिहर कार्की

 

 

९८४१६३४७१५

११

शाखा अधिकृत

श्री सालिकराम भट्टराई

 

 

९८५२०५२०९६

१२

शाखा अधिकृत

श्री जीवन कुँवर

 

 

९८४९०७११७४

१३

कानून अधिकृत

 

 

 

 

१४

लेखा अधिकृत

श्री शर्मिला सुवेदी

 

 

९८४६५१७५१८

१५

क. इन्जिनियर

श्री प्रिता दाहाल

 

 

९८६०९३१९५८

१६

नायव सुब्बा

श्री सान्ता न्यौपाने

 

 

९८५११४६९११

१७

नायव सुब्बा

श्री रन्जना दाहाल

 

 

९८४९०९४२२५

१८

नायव सुब्बा

श्री सृजना ज्ञवाली

 

 

९८४१४९४४९४

१९

नायव सुब्बा

श्री युग कुमारी ढकाल

 

 

९८४५५९५०६३

२०

लेखापाल

श्री लक्ष्मण अर्याल

 

 

९८४५२९००१८

२१

कम्प्युटर अपरेटर

श्री मोहन ज्ञवाली

 

 

९८५११८९५२२

२२

कम्प्युटर अपरेटर

श्री गौरव गुरूङ्ग

 

 

९८०३७६४४३२

२३

ह.  स. चा.

श्री हरि बुढाथोकी

 

 

९८०८३८४८५०

२४

ह.  स. चा.

श्री सिताराम बस्नेत

 

 

९८४८०६१२७०

२५

ह.  स. चा.

श्री बृज किशोर राउत

 

 

९८६९०३९७९७

२६

ह.  स. चा.

श्री विजय श्रेष्ठ

 

 

९८४९८८५३०६

२७

ह.  स. चा.

श्री महेश खड्का

 

 

९८४९२२४५९०

२८

ह.  स. चा.

श्री अर्जुन तिमल्सिना

 

 

९८४१०२९८०९

२९

पाले चौकिदार

श्री नवराज कार्की

 

 

९८६२९८१२०७

३०

पाले चौकिदार

श्री टिका प्रसाद घिमिरे

 

 

९८२६७०९७५०

३१

कुचिकार

श्री सुनिता पोडे

 

 

९८१३३८३६४३

३२

का.  स.

श्री माईली तामाङ्ग

 

 

९८१३०३९९९८

३३

का.  स.

श्री नविन सुवेदी

 

 ४५९६९४४/४५९३९८४

९८४९८६६२४७

३४

का.  स.

श्री सृजना देवकोटा

 

 

९८६५०५६२९६

३५

का.  स.

श्री दिपक न्यौपाने

 

 

९८६१२९२९१५

३६

का.  स.

श्री रुप्सना भट्टराई

 

 

९८६८१३६७९६

३७

का.  स.

श्री शुसिला थापा अधिकारी

 

 

९८४१९४९९८४

३८

का.  स.

श्री धनमाया तिमल्सेना

 

 

९८६०५१००१२