National flag
logo
समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोग

पूर्व पदाधिकारीहरु र कार्यकाल

सि.नं.

नाम

पद

कार्यकाल

श्री विनय कसजु

प्रमुख सूचना आयुक्त

२०६५।०२।२४ देखी २०६९।०४।०२ सम्म

श्री श्री आचार्य

सूचना आयुक्त

२०६५।०२।२४ देखी २०६९।०४।०२ सम्म

श्री सबिता भण्डारी बराल

सूचना आयुक्त

२०६५।०२।२४ देखी २०६९।०४।०२ सम्म

श्री कृष्णहरी बास्कोटा

प्रमुख सूचना आयुक्त

२०७१।०९।३० देखी २०७६।०९।२३ सम्म

श्री किरण कुमार पोखरेल

सूचना आयुक्त

२०७१।०९।३० देखी २०७६।०९।२३ सम्म

श्री यशोदादेबी तिम्सीना

सूचना आयुक्त

२०७१।०९।३० देखी २०७६।०९।२३ सम्म