• 5 years ago

राष्ट्रिय सूचना आयोग र विभागीयस्तरको अन्तक्रियाकार्यक्रम

प्रमुख आयुत्त कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यूले सबै सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको मूलउद्देश्यमा प्रवेश गर्नु भयो । उँहाले बिशेष गरी RIGHT TO INFORMATION लाई नै आधार बनाई देश बिदेशकोऐतिहासिक पक्षालाई उदाहरण सहित अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सूचनाको हकको प्रयोगको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट्याउनु भयो ।

 • आम जनाताको बारेमा विभागका निर्देशकज्यूहरु सँग RTI को बारेमा खुलेरजानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो आम जनातालाई सुचनाहरु प्रष्ट रुपमा दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
 • कानूनको अनिभिज्ञताले काम गर्न गाह्रो हुने भएकोले आफ्नो दायित्त्व प्रतिस्वयम् आफू सचेत हुनु पर्ने कुरा पति प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।
 • उहाले कार्यक्रममा सहभागी DGहरु मा प्रतिद्दता रहेको तर त्यस प्रतिबद्दतालाईब्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नु भयो ।
 • सूचनाको हकले सूचना दिनु नपर्ने भनी तोकेका सबै सार्वजनिक बिषयहरुका सूचना पारदर्शी हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
 • आयुक्तहरुले आफुले गरेको काम र भबिष्यमा गर्ने कामको योजनाको बारेमा पति प्रष्ट पानु भयो ।
 • आज बोलाउनुको मुख्य उदेश्य नै PROACTIVE DISCLOSURE हरेक ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउनु भयो । PROACTIVE DISCLOSURE को ढाचाँको बारेमा पति प्रष्टपार्नु भयो ।
 • हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम, फोटो टास्नु पर्ने बताउनु भयो जति पारदर्शी हुन सक्यो त्यति नै राम्रो हुने भउकोले आफ्नो कार्यालयहरु को वेभ साइटमा सूचना आधिकारी को नाम, फोटो, नम्वर सहित उल्लेख गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
 • सूचना माग गरेका/दिएको विवरण प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्ने बताउनु भयो र भबिष्यमा  RTI सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिमको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो ।
 • आगामी दिहरु मा RTI को बारेमा छुटै बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
 • महानिर्देशकहरुले कानुनको पालना गर्नु पर्ने तर केही भष्टाचार, बिसङगति, बिकृति प्रति कोहि जान्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले नछाडने उल्लेख गर्नु भयो ।
 • उच्च मनोबलका साथ कतव्य निष्ठ भयर काम गर्न सल्लाह, हौसला दिनु भयो ।
 • समग्रमा वहाँले ५ वटा निम्न विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।
  • प्रत्येक विभाग तथा विभाग अन्तर्गतका निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने
  • प्रत्येक ३/३ महिनामा ऐन बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण PROACTIVE DISCLOSURE लाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने
  • सूचना अधिकारीलाई नाम टेलिफोन नम्वर सम्बन्धित निकायको वेभ साइटमा अनिवार्य रुपमा राख्न लगाउने
  • सूचना अधिकारीको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्ने
  • यस आर्थिक वर्ष भित्र आफ्ना निकायमा सूचना अधिकारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
 • सो कार्यक्रममा सूचना आयुक्त श्री यशोदा देवी तिम्सिनाले र आयोगको सचिव श्री जीवन प्रभा लामाले समेत आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।