National flag
logo
समाचार

स्वागत र छलफलको विषय बारे मन्तव्य : मा.श्री रविन्द्र अधिकारीज्यू, सभापति, विकास समिति

सूचनाको हकको सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्ष, यसको प्रचलनमा नेपालको स्थिति र विकास समितिबाट आयोगको अपेक्षा बारे प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यूको प्रस्तुतीकरण

प्रमुख सूचना आयुक्तज्यूले आफ्नो प्रस्तुतीकरणको प्रारम्भमा निम्न कुराहरु पनि छलफल कार्यक्रममा राख्नु भएको थियो । 

विकास समितिको निर्णय र निर्देशन

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने साथै नागरिकप्रतिको जवाफदेहि वहन गर्न सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा नागरिकलाई सूसूचित गर्न सरल, प्रभावकारी एवं पारदर्शी रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई  निर्देश गर्दछ ।