National flag
logo
समाचार

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू पारदर्शी बनाउन देशै भरका सार्वजनिक निकाय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गरिएको आदेश सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति